Bouwbegeleiding en projectcoördinatie

Projectcoördinatie VdSA 
Bouwen zonder zorgen
Bouwbegeleiding

Vertrouw op onze gespecialiseerde diensten

Samen met onze Preferred Member VdSA bieden wij u gespecialiseerde
diensten op maat voor een zorgeloze begeleiding en opvolging van uw
renovatie- of nieuwbouwproject.

Geen tijd, geen beschikbare gekwalificeerde medewerker(s) of gewoon nood
aan een betrouwbare partner voor de behartiging van de complexe en
technische aspecten van uw project? Contacteer ons en merk het verschil.

Na een grondige inleving in uw bouwdossier volgt een eerste nazicht van de
verschillende offertes en wordt tevens nagekeken of alle voorstellen conform
de beschrijving en/of de vigerende wetgeving zijn. Na de voorbespreking met
de aannemer(s) wordt een opstartvergadering voorbereid en worden er
werfvergaderingen ingepland om een naadloze opvolging der werken
te kunnen verzekeren.

Tussentijdse werfbezoeken, secure controle op de uitvoering van de werken
en het actief opvolgen van de planning werken kostenbesparend en zorgen
ervoor dat uw bouwproject de vooropgestelde deadline haalt.

Onze diensten op maat

Wat we allemaal doen

Projectcoördinatie

 • Inwerken in het dossier voor de opstart der werken
 • Voorbespreking met architect en bouwheer
 • Nazicht van de offertes
 • Nazicht of de voorgestelde varianten door aannemers, conform de beschrijving en/of wetgeving zijn
 • Voorbespreking met aannemer(s)
 • Opstart- en werfgaderingen
 • Tussentijdse werfbezoeken
 • Secuur opvolgen van de planning
 • Controle op de werf of de uitvoering verloopt volgens beschrijvingen
 • Nazicht en bemerkingen van werfverslagen
 • Controle van voorgelegde technische fiches versus bestek
 • Controle van vordering staten
 • Aanschrijven van aannemers voor prijsaanvragen en opvolgen van dossier tot prijsoffertes binnenkomen
  •  kost per uur
 • Eventueel varianten zoeken omwille van prijs, leverbaarheid
  • kost per uur
 • Koperbegeleiding
  • begeleiden van kopers bij materiaalkeuzes en bijhouden van lijsten voor correcte facturatie
  • kost te bespreken afhankelijk van dossier (kosten forfait of % op meerwaarde)
 • Bekijken van structuren en mogelijkheden om bestaande panden te verbouwen,……
  • kost per project te bekijken

Meer informatie of aanvraag offerte?

Contact

Heeft u een vraag, nood aan advies
of wenst u gewoon even kennis
te maken?
Neem gerust met ons contact op.
Wij laten heel snel van ons horen.

Capston Project Development
Sint-Onolfsdijk 91
B-9200 Dendermonde

+32 52 52 52 20
projecten@capston.be

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Selectievakken