Ontwikkelingsmogelijkheden
Niet één project is hetzelfde!
Projectontwikkeling

Bij Capston Project Development Ontwikkelingsmogelijkheden

onderzoeken we als neutraal ontwikkelaar het wijde spectrum
aan ontwikkelingsmogelijkheden op een potentiële projectgrond.
In voortdurend overleg met de stedenbouwkundige diensten werken
wij in-house de nodige haalbaarheidsstudies uit om tot een
vergunningsklaar en nog te realiseren bouwproject te komen.

Met respect voor de geldende verordeningen en de uiteenlopende
visies van gemeenten trachten wij een realistisch, financieel haalbaar
en rendabel project te creëren dat voldoet aan de verwachtingen van
alle betrokken partijen. Het eindresultaat van deze studies leidt naar
een aanvaard te bouwen volume dat bepalend is voor de prijszetting
van de projectgrond.

We zijn dus als het ware een brug tussen de verkopende partij,
de administratieve diensten en de promotor/ontwikkelaar, die het
project op basis van het aanvaarde volume en de besproken modaliteiten
verder kan uitwerken volgens de eigen specialisaties.

Waarom kiezen voor Capston Project Development?

   Brug tussen grondeigenaar en promotor/ontwikkelaar

   Projectoptimalisatie met een neutrale kijk

   Intensief overleg met de stedenbouwkundige diensten

   In-house bouwkundig tekenatelier en eigen voorstudies

   Jarenlange expertise en heldere communicatie

   Realistische rendementsberekeningen

   Uitgebreid netwerk met potentiële kopers

Enkele cijfers

0+
Jaren verenigde expertise
0+
Projecten in ontwikkeling
0+
Grijze haren

Contacteer ons

Contact

Heeft u een vraag, nood aan advies
of wenst u gewoon even kennis
te maken?
Neem gerust met ons contact op.
Wij laten heel snel van ons horen.

Capston Project Development
Sint-Onolfsdijk 91
B-9200 Dendermonde

+32 52 52 52 20
projecten@capston.be

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Selectievakken